Disclaimer

Website Disclaimer

De informatie die door Cory.Care (“wij”, “ons” of “onze”) wordt verstrekt op onze mobiele applicatie Cory.Care (de “App”) en https://www.cory.care en www.corycare.nl (de “Website”) is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de App en de Website wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de App of de Website. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID HEBBEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGEDAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE APP OF DE WEBSITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE APP EN DE WEBSITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE APP EN DE WEBSITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE APP EN ONZE WEBSITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

EXTERNE LINKS DISCLAIMER

De APP en de Website kunnen links bevatten (of u kunt via de App of de Website worden doorgestuurd) naar andere websites of de inhoud in bezit van of afkomstig van derden of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op juistheid, adequaatheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJVING OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE GEKOPPELD ZIJN VIA DE APP, DE WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IS GEKOPPELD IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De App en de Website zelf kunnen en bevatten geen medisch/gezondheidsadvies. De medische/gezondheidsinformatie wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden wij u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. Wij geven geen enkele vorm van medisch/gezondheidsadvies. HET GEBRUIK OF VERTROUWEN VAN INFORMATIE OP DEZE APP OF SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.