Privacy Policy

Bij Cory.Care is het onze missie om toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in handen te hebben van iedereen over de hele wereld. We willen klanten wereldwijd verbinden met hoogwaardige en handige gezondheidszorg.

In dit statement wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze gezondheidszorgdiensten en producten, waaronder, onder meer, onze privédiensten en de diensten van onze partners. Wij willen u helpen begrijpen hoe wij met uw gegevens werken. We kunnen dit statement van tijd tot tijd bijwerken.

Dit statement regelt ook het gebruik van uw persoonlijke gegevens via onze website en platform.

In het volgende wordt Cory.Care ook wel ‘platform’ genoemd.

Dit beleid dekt

 1. Wie we zijn

 2. Persoonlijke gegevens

 • Welke persoonlijke gegevens we bewaren en hoe we deze verkrijgen

  • Persoonlijke gegevens

  • Gezondheids- en medische informatie

  • Financiële informatie

  • Informatie verkregen van diensten van derden

 • Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

  • U een dienst verlenen

  • Zorg toegankelijk maken

  • Om u op de hoogte te houden

  • Andere gebruiken

 • Het delen van uw persoonlijke gegevens

  • Informatie delen met andere zorgverleners

  • Geanonimiseerde informatie

 1. Bewaartermijnen

 1. Medische dossiers

 2. Chatgeschiedenis

 1. Technische data

 1. Gegevensopslag, beveiliging en overdracht

 2. Technische informatie en analyses

 1. Jouw rechten

 2. DigiDok

 3. Neem contact met ons op

Als u nog vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door contact op te nemen met onze klantenservice via support@cory.care.

 1. Wie we zijn

Het platform wordt beheerd door Stichting XpertHealth, KvK nr. 7540856, in Nederland.

De klantenservice en het eerste advies, inclusief verwijzingen, worden verzorgd door XpertHealth. De doorverwezen artsen zijn zelfstandige personen op het platform en overleggen met hun eigen verantwoordelijkheid en consequenties.

Als we het hebben over ‘XpertHealth’, ‘ons’ of ‘wij’, bedoelen we XpertHealth. De afgeleide gegevens verzorgen wij binnen ons bedrijf.

XpertHealth is de beheerder van uw persoonlijke gegevens die worden verstrekt of verzameld door of voor, verwerkt in verband met uw diensten op Cory.Care. Uw relatie is met XpertHealth.

Als u bijvoorbeeld toegang wilt tot gegevens, is XpertHealth de entiteit waarbij u een dergelijk verzoek indient.

 1. Persoonlijke gegevens

 1.  Welke persoonlijke gegevens we bewaren en hoe we deze verkrijgen

Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 1. Persoonlijke gegevens

Wanneer u zich bij ons registreert, vult u formulieren in en verstrekt u ons basisinformatie over uzelf, zoals uw naam, geboortedatum, fysiek adres, werkgever en telefoonnummer. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u verstrekt.

 1. Gezondheids- en medische informatie

Het belangrijkste type informatie dat we over u bewaren, is gezondheids- en medische informatie: informatie over uw gezondheid, symptomen, behandelingen, consulten en sessies, medicijnen en procedures. Denk hierbij aan gegevens over uw consulten bij onze artsen, interacties met onze digitale diensten, waaronder interactie met de symptoomchecker, klantenservice, gezondheidscheck online en offline. Uw interactie met onze digitale diensten kan worden gedeeld met artsen om u een betere ervaring te bieden en met het oog op het verlenen van uw gezondheidszorg.

Deze gegevens krijgen wij rechtstreeks van u, wanneer u zich bij ons inschrijft en wanneer u gebruik maakt van onze zorgdiensten. Uw medisch dossier op Cory.Care wordt uitsluitend door u beheerd.

We kunnen ook informatie over u en uw gezondheid bewaren uit andere apps of online diensten waarbij u toestemming hebt gegeven dat deze gegevens met ons kunnen worden gedeeld.

 1. Financiële informatie

Als u betalingen doet op Cory.Care, worden uw betalingsgegevens rechtstreeks door een derde partij verwerkt. Deze informatie wordt niet met ons gedeeld.

 1. Informatie verkregen via diensten van derden

U kunt ervoor kiezen om uw bestaande accounts te koppelen aan andere aanbieders (zoals een aanbieder van sociale media), bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt, zodat u gemakkelijker een account bij ons kunt aanmaken. Als u ervoor kiest dit te doen, ontvangen wij van die aanbieder beperkte informatie over u, zoals een telefoonnummer, gebruikersnaam en naam. Wij handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming; Wij kunnen ook informatie uit andere bronnen gebruiken, zoals gespecialiseerde bedrijven die informatie verstrekken, online mediakanalen, onze commerciële partners en openbare registers. Deze informatie kan ons bijvoorbeeld helpen de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en te meten.

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en de rechtsgronden waarop wij dit doen zijn als volgt:

 1. U een dienst verlenen

 • Wij verkrijgen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om ons contract met u tot stand te brengen en te leveren en (indien van toepassing) u correct te factureren.

 • Wij verkrijgen en gebruiken uw medische gegevens omdat dit noodzakelijk is voor medische doeleinden, waaronder medische diagnoses en het verlenen van medische behandelingen. Dit omvat de informatie die wordt verzameld via ons overleg met u (zoals aantekeningen en opnames), onze digitale diensten. Het kan ook het delen van informatie omvatten met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, indien nodig voor het verlenen van zorg aan u, gespecialiseerde verwijzing diensten, therapeuten, apothekers, ziekenhuizen, ongevallen- en hulpdiensten, dienstverleners op het gebied van pathologie en diagnostische centra die u hebt gekozen met het oog op beeldvorming verzoeken.

 1. Zorg toegankelijk maken

 • Wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij uw medische gegevens gebruiken (waarbij we altijd persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres en contactgegevens hebben verwijderd) om onze gezondheidszorg producten en -diensten en onze symptoomchecker te verbeteren, zodat we betere resultaten kunnen leveren voor de gezondheidszorg voor onze gebruikers. Deze medische informatie (waarbij uw persoonlijke identificatiegegevens zijn verwijderd op de hierboven beschreven manier) kan uw medisch dossier omvatten (zowel door ons ontvangen als aangemaakt), transcripties en opnames van uw consultaties en uw interacties met onze kunstmatige-intelligentie diensten, zoals onze symptoomchecker. Hierbij gaat het niet om het nemen van beslissingen die een aanzienlijk effect op u zouden hebben; het gaat alleen om het verbeteren van onze producten, diensten en software, zodat we onze gebruikers een betere ervaring kunnen bieden en kunnen helpen bij het bereiken van ons doel om gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Er zijn te allen tijde strikte bepalingen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging van toepassing. Deze toestemming heeft betrekking op informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd.

 • We kunnen de gegevens over uw precieze locatie verkrijgen en gebruiken als u uw toestemming geeft (door ons toegang te geven tot uw locatie via uw app- of browserinstellingen of uw adres), bijvoorbeeld om u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te helpen. Wij kunnen uw locatie ook afleiden uit uw IP-adres.

 1. U op de hoogte houden

 • We gebruiken uw telefoonnummer, e-mailadres en/of gegevens om contact met u op te nemen of u af en toe updates en marketingberichten te bieden waarvoor u zich niet heeft afgemeld, op basis van uw legitieme belang bij het aan u verkopen van onze diensten en onder voorbehoud van uw recht om u af te melden te allen tijde.

 • Als onderdeel van het leveren van hoogwaardige preventieve en gezondheidszorgdiensten kunnen wij contact met u opnemen via sms, e-mail en/of andere middelen om u nuttige informatie te bieden of u uit te nodigen voor het maken van afspraken, bijvoorbeeld voor gratis gezondheidszorgonderzoeken.

 1. Ander gebruik

 • Op basis van ons legitieme belang bij het beheren en plannen van ons bedrijf, kunnen we gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten analyseren om bugs in de app of website op te lossen, de vraag naar diensten te voorspellen en om andere trends in het gebruik te begrijpen, inclusief welke functies gebruikers gebruiken het meest en het nuttigst vinden, en welke functies gebruikers van ons nodig hebben. Hierbij gaat het niet om het nemen van beslissingen over u die aanzienlijke juridische gevolgen voor u zouden hebben; het gaat alleen om het verbeteren van onze app of website, zodat we u betere diensten kunnen leveren. Er zullen te allen tijde strikte bepalingen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging van toepassing zijn.

 • Waar nodig moeten we mogelijk persoonlijke en financiële gegevens delen met het oog op fraudepreventie en -detectie.

 • We slaan ook uw medische gegevens op, zoals aantekeningen van consultaties, opnames van consultaties met u en uw interacties met onze digitale diensten, waaronder interacties met onze klantenservice, symptoomchecker, gezondheidscontrole voor veiligheids-, regelgevings- en nalevingsdoeleinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we uw gegevens moeten beoordelen en, waar nodig, openbaarmaking moeten doen in overeenstemming met redelijke verzoeken van regelgevende instanties, waaronder het controleren van uw medische vergunning.

 • Waar nodig voor veiligheids-, regelgevings- en/of naleving doeleinden kunnen we consultaties en uw andere interacties met onze diensten controleren. Op dergelijke audits en toegangen zijn te allen tijde strikte bepalingen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging van toepassing.

 • We kunnen uw medische gegevens gebruiken (waarbij we altijd persoonlijke identificatiegegevens hebben verwijderd, zoals uw naam, adres en contactgegevens) om rapporten te delen met organisaties zoals werkgevers die voor uw lidmaatschap op Cory.Care betalen.

 • Wij kunnen niet-medische gegevens, waarvan u niet kunt vaststellen dat ze geïdentificeerd zijn, gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.

 1. Het delen van uw persoonsgegevens met anderen

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met leden van onze bedrijfsgroep en onze partners. Dit is om ons te helpen onze diensten aan u te leveren.

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die we hebben ingehuurd om namens ons diensten te verlenen, inclusief degenen die namens ons als gegevensverwerker optreden. Deze gegevensverwerkers zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheids- en gegevensbeveiliging bepalingen en kunnen uw gegevens alleen gebruiken op de door ons aangegeven manieren.

 • Wanneer u toegang krijgt tot onze diensten via uw zorgverzekeraar of een van onze commerciële partners (inclusief uw werkgever), kunnen wij met een dergelijke partner delen uw naam, geboortedatum, e-mailadres, polisnummer, locatie en het feit dat u zich heeft geregistreerd/gebruikt dienst (en alle andere soortgelijke informatie). Wij zullen niet zonder uw toestemming alle details met betrekking tot de inhoud van uw consultatie met ons of uw gezondheids-/medische dossiers delen. Wij kunnen basisinformatie met betrekking tot uw consultatie delen, zoals de datum van de afspraak, uw diagnose, de locatie van de apotheek, of u al dan niet een verwijzing heeft gehad en andere soortgelijke informatie.

 1. Informatie delen met andere zorgaanbieders

 • Wij zullen, waar nodig voor uw behandeling of verzorging, uw gegevens delen met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld gespecialiseerde verwijsdiensten, therapeuten, apothekers, ziekenhuizen, ongevallen- en spoedeisende hulpdiensten, door u gekozen diagnostische centra met het oog op beeldvorming verzoeken en andere gezondheidszorginstellingen. Dit kan het delen van informatie met dergelijke diensten omvatten voor veiligheidsdoeleinden in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

 1. Geanonimiseerde informatie

 • We kunnen op onze website geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens weergeven of delen met onze commerciële partners die u niet persoonlijk identificeren, maar die algemene trends laten zien, bijvoorbeeld het aantal gebruikers van onze diensten

Behalve zoals hierboven beschreven, zullen wij uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming met een andere partij delen.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw medische dossiers in overeenstemming met de internationale richtlijnen  en best practices. Het onderstaande is een samenvatting van ons bewaarbeleid, maar we kunnen gegevens bewaren die u niet identificeren voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals het beheren of plannen van ons bedrijf, of gegevens voor andere perioden zoals vereist door wet- of regelgeving.

 1. Medische dossiers

Medische gegevens worden bewaard na 10 jaar na sluiting van het account of overlijden. Deze omvatten consultaties met artsen, resultaten van symptoomcontroles en resultaten van gezondheidscontroles.

 1. Chatgeschiedenis

Opgeslagen zoals de medische gegevens hierboven.

 1. Technische gegevens

 1. Gegevensopslag, beveiliging en overdracht

Wij slaan uw persoonlijke gezondheidsgegevens niet op uw mobiele apparaat op. We slaan al uw persoonlijke gezondheidsgegevens op, inclusief uw eerstelijnszorg informatie, medicatie-informatie en diagnostische informatie, op beveiligde servers.

Wanneer u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze app, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u het wachtwoord met niemand te delen.

Wij slaan geen betaalgegevens van u op. Betalingen verlopen via een derde partij.

Uw gegevens kunnen worden verwerkt of opgeslagen via bestemmingen binnen de Europese Unie, maar altijd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief mechanismen om gegevens rechtmatig over de grenzen heen over te dragen, en onderworpen aan strikte waarborgen.

 1. Technische informatie en analyses

Wanneer u ons platform gebruikt of onze website bezoekt, kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen als dit is toegestaan door uw apparaat- of browserinstellingen. 

 1. Technische informatie, inclusief het adres dat wordt gebruikt om uw mobiele telefoon of ander apparaat met internet te verbinden, uw inloggegevens, systeem- en besturingssysteem platform type en -versie, apparaat model, browser- of app-versie, tijdzone-instelling, taal locatievoorkeuren, draadloze provider en uw locatie (op basis van het IP-adres); En

 2. Informatie over uw bezoek (zoals wanneer u het platform of de website voor het eerst gebruikte en wanneer u het voor het laatst gebruikte, en het totale aantal sessies dat u op de app heeft gehad), inclusief producten en diensten die u heeft bekeken of gebruikt, reactietijden van de app en updates, interactie-informatie (zoals het indrukken van knoppen of de tijden en frequentie van uw interacties met de communicatie die we u anderszins op het platform bezorgen).

Cookies en soortgelijke technologieën kunnen worden gebruikt om deze informatie te verzamelen, zoals uw interacties met onze diensten.

 1. Uw rechten

Zoals hierboven aangegeven, heeft u, telkens wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact op te nemen met support@cory.care.

U heeft ook specifieke rechten op:

 • Overal waar we gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken. U kunt dit doen door contact op te nemen met support@cory.care;

 • Begrijp en vraag een kopie aan van de informatie die wij over u bewaren. Met inachtneming van onze bewaartermijnen kunt u opnames van uw afspraken bij ons en andere medische notities via de app of website inzien. Voor overige informatie kunt u een verzoek indienen via e-mail;

 • Als wij informatie die wij over u bewaren, corrigeren of wissen, met inachtneming van beperkingen met betrekking tot onze verplichting om medische of gezondheidsdossiers op te slaan voor medische diagnoses en behandelingen gedurende voorgeschreven perioden;

 • Ons vragen om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen onze verwerking; En

 • Wat betreft het verstrekken van uw gegevens op een draagbare basis.

Door het privacybeleid te accepteren, gaat u akkoord met deze overeenkomst, wat betekent dat u de volledige inhoud van deze voorwaarden volledig hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Neem contact met ons op

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@xperthealth.com